Cornelis photographer / author: India, Agra (Taj Mahal) -2015
Cornelis photographer / author: Havana (Cathedral San Cristobal) -2019
Cornelis photographer / author: India, Agra (the photographer photographed) -2015
Cornelis photographer / author: Tibet, Darchen -2015
Cornelis photographer / author: Nepal (during walk from Nagarkot to Bhaktapur) -2004
Cornelis photographer / author: Austria, Graz -2013
Cornelis photographer / author: Austria, Graz -2013
Cornelis photographer / author: Cuba, Havana (along the Malecon) -2019
Cornelis photographer / author: Tibet, Lhasa -2015
Cornelis photographer / author: Great Britain, Ramsgate -2011
Cornelis photographer / author: Irish Republic, St. John's Point -2011
Cornelis photographer / author: Northern Ireland, Belfast -2011
Cornelis photographer / author: India, Varanasi (Ganges) -1996
Cornelis photographer / author: Italy, Massa Marittima -2013
Cornelis photographer / author: Italy, San Gimignano -2010
Cornelis photographer / author: Tibet, Lhasa -2015
Cornelis photographer / author: Tibet, Lhasa -2015
Cornelis photographer / author: Tibet (at the foot of Mount Kailash) -2015
Cornelis photographer / author: Tibet, Shigatse -2015
Cornelis photographer / author: Thailand, Bangkok -2003
Cornelis photographer / author: Northern Ireland, Ballygally -2011
Cornelis photographer / author: Great Britain, Belfast -2011
Cornelis photographer / author: Northern Ireland -2001
Cornelis photographer / author: Irish Republic, Wicklow -2011
Cornelis photographer / author: Great Britain, Looe Bay -2016
Cornelis photographer / author: Great Britain, Looe Bay -2016
Cornelis photographer / author: Tibet, Lhasa (Drepung Monastery) -2015
Cornelis photographer / author: tons of detective stories