MelindaChan ^..^: HongKong-Zhuhai-Macau Bridge 港珠澳大橋
MelindaChan ^..^: HongKong-Zhuhai-Macau Bridge 港珠澳大橋
MelindaChan ^..^: Taltsy Museum
MelindaChan ^..^: Wooden Church
MelindaChan ^..^: Wooden Church@Taltsy Museum
MelindaChan ^..^: Wooden Church@Taltsy Museum
MelindaChan ^..^: Classroom
MelindaChan ^..^: Teacher's room
MelindaChan ^..^: Lake Baikal
MelindaChan ^..^: Snow rabbits
MelindaChan ^..^: Lake Baikal
MelindaChan ^..^: Lake Baikal 貝加爾湖
MelindaChan ^..^: Taltsy Museum
MelindaChan ^..^: Taltsy museum
MelindaChan ^..^: Taltsy Museum
MelindaChan ^..^: Russian dessert
MelindaChan ^..^: Russian restaurant
MelindaChan ^..^: Snowy village
MelindaChan ^..^: Stroll on Icy Lake
MelindaChan ^..^: Stroll on Ice
MelindaChan ^..^: Baikal omul Fish 白鮭魚
MelindaChan ^..^: Baikal omul Fish 白鮭魚
MelindaChan ^..^: Russian Fried rice