barbara bezina: Autorretrato
barbara bezina: Espejo azul
barbara bezina: Cianotipa
barbara bezina: Terremoto
barbara bezina: Floreada
barbara bezina: Happy Days!
barbara bezina: Autorretrato en el gallinero
barbara bezina: En el gallinero
barbara bezina: Autorretrato
barbara bezina: Autorretrato
barbara bezina: All I need is in me
barbara bezina: Portrait
barbara bezina: The revealing waters
barbara bezina: See in the dark
barbara bezina: Place of light and darkness
barbara bezina: Autorretrato