Ecuador Megadiverso: Caterpillar with fake snake eyes, Naprepa sp., Notodontidae
Ecuador Megadiverso: Caterpillar with fake snake eyes, Naprepa sp., Notodontidae
Ecuador Megadiverso: Caterpillar, Naprepa sp., Notodontidae
Ecuador Megadiverso: Caterpillar, Naprepa sp., Notodontidae
Ecuador Megadiverso: Caterpillar, Naprepa sp., Notodontidae
Ecuador Megadiverso: Caterpillar, Naprepa sp., Notodontidae
Ecuador Megadiverso: Caterpillar, Naprepa sp., Notodontidae
Ecuador Megadiverso: Pitcairnia nigra, Bromeliaceae
Ecuador Megadiverso: Pitcairnia nigra, Bromeliaceae
Ecuador Megadiverso: Xylobium sp.
Ecuador Megadiverso: Xylobium sp.
Ecuador Megadiverso: Aphelandra or Barleria sp.? Acanthaceae
Ecuador Megadiverso: Aphelandra or Barleria sp.? Acanthaceae
Ecuador Megadiverso: Geometer Moth, Tachychlora sp.
Ecuador Megadiverso: Geometer Moth, Tachychlora sp.
Ecuador Megadiverso: Automeris grammodes, Saturniidae
Ecuador Megadiverso: Saturniid Moth, Automeris argentifera
Ecuador Megadiverso: Geometer Moth, Nemoria coupena?
Ecuador Megadiverso: Stick insect
Ecuador Megadiverso: Stick insect
Ecuador Megadiverso: Pristimantis crenunguis
Ecuador Megadiverso: Pristimantis crenunguis
Ecuador Megadiverso: Gurania sp., Cucurbitaceae
Ecuador Megadiverso: Gurania sp., Cucurbitaceae
Ecuador Megadiverso: Sigmatostalix picta = Oncidium pictoides
Ecuador Megadiverso: Sigmatostalix picta = Oncidium pictoides
Ecuador Megadiverso: Alloplectus = Drymonia dodsonii, Gesneriaceae
Ecuador Megadiverso: Alloplectus = Drymonia dodsonii, Gesneriaceae
Ecuador Megadiverso: Clusia sp., Clusiaceae