Ecuador Megadiverso: Bomarea sp., Alstroemeriaceae
Ecuador Megadiverso: Bomarea sp., Alstroemeriaceae
Ecuador Megadiverso: Bomarea pardina, Alstroemeriaceae
Ecuador Megadiverso: Bomarea sp., Alstroemeriaceae
Ecuador Megadiverso: Bomarea caldasii?, Alstroemeriaceae
Ecuador Megadiverso: Bomarea caldasii?, Alstroemeriaceae
Ecuador Megadiverso: Bomarea, Alstroemeriaceae
Ecuador Megadiverso: Bomarea, Alstroemeriaceae
Ecuador Megadiverso: Bomarea, Alstroemeriaceae
Ecuador Megadiverso: Bomarea linifolia, Alstroemeriaceae
Ecuador Megadiverso: Bomarea linifolia, Alstroemeriaceae
Ecuador Megadiverso: Bomarea, Alstroemeriaceae
Ecuador Megadiverso: Bomarea, Alstroemeriaceae
Ecuador Megadiverso: Bomarea linifolia, Alstroemeriaceae
Ecuador Megadiverso: Bomarea pardina, Alstroemeriaceae
Ecuador Megadiverso: Bomarea sp., Alstroemeriaceae
Ecuador Megadiverso: Bomarea sp., Alstroemeriaceae
Ecuador Megadiverso: Bomarea sp., Alstroemeriaceae
Ecuador Megadiverso: Bomarea sp., Alstroemeriaceae
Ecuador Megadiverso: Bomarea sp., Alstroemeriaceae
Ecuador Megadiverso: Bomarea sp., Alstroemeriaceae
Ecuador Megadiverso: Bomarea sp., Alstroemeriaceae
Ecuador Megadiverso: Bomarea sp., Alstroemeriaceae
Ecuador Megadiverso: Bomarea sp., Alstroemeriaceae
Ecuador Megadiverso: Bomarea sp., Alstroemeriaceae
Ecuador Megadiverso: Bomarea sp., Alstroemeriaceae
Ecuador Megadiverso: Bomarea sp., Alstroemeriaceae
Ecuador Megadiverso: Fruit of Bomarea sp., Alstroemeriaceae
Ecuador Megadiverso: Fruit of Bomarea sp., Alstroemeriaceae
Ecuador Megadiverso: Fruit of Bomarea sp., Alstroemeriaceae