Ecuador Megadiverso: Passiflora mixta, Passifloraceae
Ecuador Megadiverso: Passiflora mixta, Passifloraceae
Ecuador Megadiverso: Passiflora manicata, Passifloraceae
Ecuador Megadiverso: Passiflora cumbalensis, Passifloraceae
Ecuador Megadiverso: Passiflora cumbalensis, Passifloraceae
Ecuador Megadiverso: Passiflora tarminiana, Passifloraceae
Ecuador Megadiverso: Passiflora manicata, Passifloraceae
Ecuador Megadiverso: Passiflora manicata, Passifloraceae
Ecuador Megadiverso: Passiflora edulis, Passifloraceae
Ecuador Megadiverso: Passiflora ligularis
Ecuador Megadiverso: Passiflora sp., Passifloraceae
Ecuador Megadiverso: Passiflora sp., Passifloraceae
Ecuador Megadiverso: Passiflora sp., Passifloraceae
Ecuador Megadiverso: Passiflora sp., Passifloraceae
Ecuador Megadiverso: Passiflora sp., Passifloraceae
Ecuador Megadiverso: Passiflora sp., Passifloraceae
Ecuador Megadiverso: Passiflora spinosa, Passifloraceae
Ecuador Megadiverso: Passiflora sp.
Ecuador Megadiverso: Passiflora sp.
Ecuador Megadiverso: Passiflora sp.
Ecuador Megadiverso: Passiflora arborea, Passifloraceae
Ecuador Megadiverso: Passiflora arborea, Passifloraceae
Ecuador Megadiverso: Passiflora arborea, Passifloraceae
Ecuador Megadiverso: Passiflora arborea, Passifloraceae
Ecuador Megadiverso: Passiflora rubra, fruit
Ecuador Megadiverso: Passiflora rubra, fruit
Ecuador Megadiverso: Passiflora rubra, Passifloraceae
Ecuador Megadiverso: Passiflora rubra, Passifloraceae
Ecuador Megadiverso: Passiflora rubra, Passifloraceae
Ecuador Megadiverso: Passiflora sp., Passifloraceae