Ecuador Megadiverso: Maxillaria brunea?
Ecuador Megadiverso: Maxillaria sp.
Ecuador Megadiverso: Maxillaria acutifolia?
Ecuador Megadiverso: Maxillaria lepidota
Ecuador Megadiverso: Maxillaria lepidota
Ecuador Megadiverso: Maxillaria striata
Ecuador Megadiverso: Camaridium carinulatum = Maxillaria carinulata
Ecuador Megadiverso: Maxillaria ecuadorensis
Ecuador Megadiverso: Maxillaria pseudoreichenheimiana
Ecuador Megadiverso: Maxillaria alticola = Ornithidium serrulatum
Ecuador Megadiverso: Maxillaria alticola
Ecuador Megadiverso: Maxillaria acutifolia
Ecuador Megadiverso: Maxillaria acutifolia
Ecuador Megadiverso: Maxillaria neglecta or pseudoneglecta
Ecuador Megadiverso: Maxillaria neglecta or pseudoneglecta
Ecuador Megadiverso: Maxillaria sp.
Ecuador Megadiverso: Maxillaria acutifolia
Ecuador Megadiverso: Maxillaria acutifolia
Ecuador Megadiverso: Maxillaria aurea?
Ecuador Megadiverso: Maxillaria aurea?
Ecuador Megadiverso: Fernandezia sanguinea?
Ecuador Megadiverso: Fernandezia sanguinea?
Ecuador Megadiverso: Fernandezia sanguinea?
Ecuador Megadiverso: Fernandezia sanguinea?
Ecuador Megadiverso: Maxillaria grandiflora
Ecuador Megadiverso: Maxillaria grandiflora
Ecuador Megadiverso: Maxillaria acutifolia
Ecuador Megadiverso: Maxillaria acutifolia
Ecuador Megadiverso: Maxillaria or Rhetinantha acuminata
Ecuador Megadiverso: Maxillaria or Rhetinantha acuminata