Ecuador Megadiverso: Lichen Katydid, Markia hystrix
Ecuador Megadiverso: Lichen Katydid, Markia hystrix
Ecuador Megadiverso: Lichen Katydid, Markia hystrix
Ecuador Megadiverso: Lichen Katydid, Markia hystrix
Ecuador Megadiverso: Lichen Katydid, Markia hystrix
Ecuador Megadiverso: Lichen Katydid, Markia hystrix
Ecuador Megadiverso: Lichen Katydid, Markia hystrix
Ecuador Megadiverso: Tiger moth, Eucereon bicenoi?
Ecuador Megadiverso: Tiger moth, Eucereon bicenoi?
Ecuador Megadiverso: Tiger moth, Amaxia pulchra
Ecuador Megadiverso: Geometer Moth, Geometridae
Ecuador Megadiverso: Tiger moth, Paranertia grandis?
Ecuador Megadiverso: Geometer Moth, Eois sp., Geometridae
Ecuador Megadiverso: Guzmania conglomerata, Bromeliaceae
Ecuador Megadiverso: Guzmania conglomerata, Bromeliaceae
Ecuador Megadiverso: Anthurium sp., Araceae
Ecuador Megadiverso: Anthurium sp., Araceae
Ecuador Megadiverso: Anthurium sp., Araceae
Ecuador Megadiverso: Dracula felix
Ecuador Megadiverso: Dracula felix
Ecuador Megadiverso: Ardisia websteri? Myrsinaceae
Ecuador Megadiverso: Ardisia websteri? Myrsinaceae
Ecuador Megadiverso: Tortoise beetle, Cyrtonota trigonota?
Ecuador Megadiverso: Tortoise beetle, Cyrtonota trigonota?
Ecuador Megadiverso: Columnea ciliata, Gesneriaceae
Ecuador Megadiverso: Columnea ciliata, Gesneriaceae
Ecuador Megadiverso: Cup fungus, Cookeina tricholoma?
Ecuador Megadiverso: Gasteranthus giganteus? Gesneriaceae
Ecuador Megadiverso: Snail, Simpulopsis citrinovitreas
Ecuador Megadiverso: Snail, Simpulopsis citrinovitreas