Christine_S.: cherry blossoms
Christine_S.: pink anemones
Christine_S.: daffodils
Christine_S.: Japanese bush cherry
Christine_S.: Japanese mountain cherry
Christine_S.: Taiwan cherry
Christine_S.: white magnolias
Christine_S.: cherry blossoms
Christine_S.: Chinese quince
Christine_S.: cherry blossoms
Christine_S.: cherry blossoms
Christine_S.: plum blossoms
Christine_S.: pink geranium
Christine_S.: orange rosebud
Christine_S.: yellow daffodils
Christine_S.: spring snowflakes
Christine_S.: stachyurus praecox buds
Christine_S.: cherry blossoms
Christine_S.: pink plum blossoms
Christine_S.: daffodils
Christine_S.: white Japanese anemone
Christine_S.: cherry blossoms
Christine_S.: red rose
Christine_S.: pink plum blossoms
Christine_S.: plum blossoms
Christine_S.: pink roses
Christine_S.: red camellia