chatka2004: Seine-Maritime, Etretat
chatka2004: Gironde, Hourtin
chatka2004: 131231_Photos_Montage_78_Nouvel_An_03