Welt Verbesserer: Kaiserstuhl, Baden-Württemberg
Welt Verbesserer: Burkheim, Baden-Württemberg
Welt Verbesserer: Friedhof Jechtingen, Baden-Württemberg
Welt Verbesserer: Jechtingen, Baden-Württemberg
Welt Verbesserer: Kaiserstuhl, Baden-Württemberg
Welt Verbesserer: Waschmaschine in Einzelteilen