michele_carbone: Sunset in countryside
michele_carbone: Un po' di nebbia al lago
michele_carbone: Campania - Italia
michele_carbone: Campania - Italia
michele_carbone: Nella nebbia
michele_carbone: Tramonto di fine estate
michele_carbone: Verso l'autunno
michele_carbone: Blueberry macro
michele_carbone: Il borgo vecchio al tramonto
michele_carbone: Dragonfly
michele_carbone: Luna blu sul borgo
michele_carbone: Campania - Italia
michele_carbone: Il gatto benestante
michele_carbone: Campania - Italia
michele_carbone: Tempo di girasoli
michele_carbone: Bella estate
michele_carbone: L'ospite
michele_carbone: Estate a Novara
michele_carbone: Novara - La Cupola di San Gaudenzio
michele_carbone: Summertime
michele_carbone: Ombre d'estate
michele_carbone: Sacra San Michele
michele_carbone: Novara - La risaia
michele_carbone: Good morning!!
michele_carbone: New moon
michele_carbone: Final landscape (Artwork)