Adnan Güler: Sunrise on Allahuekber Mountain.. Allahuekber Dağı'ında güneşin doğuşu..
Adnan Güler: Me and my peak friends.. Ben ve zirve arkadaşlarım...
Adnan Güler: Sunset, another evening time... Yine bir akşam vakti, günbatımı..
Adnan Güler: The silhouette of the city at sunset.. Gün batımında şehrin silüeti...
Adnan Güler: City and snowy mountains at full moon.. Dolunayda şehir ve karlı dağlar..
Adnan Güler: The last lights of the day are on the snowy peaks.. Günün son ışıkları karlı zirvelerde...
Adnan Güler: In the middle of winter, longing for spring.. Kışın ortasında, İlkabahara özlem...
Adnan Güler: While it's snowing.. away from the city.. Kar yağarken.. şehirden uzakta
Adnan Güler: From past springs... our mountains... Geçmiş baharlardan.. bizim dağlar..
Adnan Güler: Again Erzincan, Again sunset.. Yine Erzincan, yine günbatımı..
Adnan Güler: One evening time in Erzincan.. Erzincan'da bir akşam vakti..
Adnan Güler: Fog and beyond.. Sis ve ötesi..
Adnan Güler: Sunset in Ekşisu, Erzincan... Erzincan Ekşisu'da gün batımı..
Adnan Güler: Trees in the fog.. Sis içinde ağaçlar...
Adnan Güler: A snowy morning.. my hometown... Karlı bir sabah.. benim memleketim...
Adnan Güler: First day of the year.. First snow of the year.. Yılın ilk günü.. yılın ilk karı...
Adnan Güler: Snowy mountains... Karlı Dağlar...
Adnan Güler: ...soon the sun will rise... biraz sonra güneş doğacak...
Adnan Güler: Snow on its mountains, abundance on its plain.. here is my hometown.. Dağlarında kar, ovasında bereket.. işte benim memleketim..
Adnan Güler: Snow fell on our mountains.. Dağlarımıza kar yağdı...
Adnan Güler: Wild flowers.. elegance of nature.. Kır çiçekleri.. Doğanın zerafeti...
Adnan Güler: A memory.. from the spring that I love the most.. Bir hatıra.. en sevdiğim bahardan...
Adnan Güler: Our mountains.. Bizim Dağlar..
Adnan Güler: In pursuit of photography... Fotoğraf peşinde..
Adnan Güler: View of the snowy mountains from the city. Şehirden karlı dağlara bakış..
Adnan Güler: A morning on the Bosphorus.. Boğaz'da bir sabah..
Adnan Güler: Colors of the morning.. Sabahın renkleri..
Adnan Güler: A view from the city to the mountains.. Şehirden dağlara bir bakış..
Adnan Güler: The last lights of the day on the snowy peaks.. Karlı zirvelerde günün son ışıkları...
Adnan Güler: Serenity, on the lake shore... Göl kıyısında huzur..