DmitryA7III: VW Baja Bug
DmitryA7III: Youth...
DmitryA7III: League of extraordinary gentlemen
DmitryA7III: From a distance
DmitryA7III: White beard
DmitryA7III: All you can eat
DmitryA7III: Emerald City
DmitryA7III: Girls just want to have fun
DmitryA7III: Mom and I
DmitryA7III: Fluffing up
DmitryA7III: Little piece of Italy
DmitryA7III: Chrysler New Yorker in HDR
DmitryA7III: Egret (Thank you Lynn)!
DmitryA7III: The singer
DmitryA7III: Duckweed
DmitryA7III: Need for speed
DmitryA7III: On the catwalk.... :)
DmitryA7III: Purple stars (Allium)
DmitryA7III: ...or not.
DmitryA7III: Busy Bee
DmitryA7III: Police Car
DmitryA7III: Current event
DmitryA7III: Purples
DmitryA7III: Girl Power
DmitryA7III: Street contrasts
DmitryA7III: Welcome to New York's Subway