crapatdarts: P1079658
crapatdarts: View from Lake Pier, Hamworthy, towards Brownsea Island.
crapatdarts: P1079608
crapatdarts: P1079605-HDR
crapatdarts: Vertical panorama - a slice of Poole Harbour.
crapatdarts: P1079594-HDR-Pano
crapatdarts: P1079584-Pano
crapatdarts: P1079646-HDR-Pano
crapatdarts: P1079643-Pano
crapatdarts: P1079576-HDR
crapatdarts: P1079575
crapatdarts: P1079574
crapatdarts: P1079573
crapatdarts: P1079572
crapatdarts: P1079569-HDR
crapatdarts: P1079567
crapatdarts: Nice day for a spot of fishing.
crapatdarts: P1079565
crapatdarts: P1079563
crapatdarts: P1079561
crapatdarts: P1079557
crapatdarts: P1079556
crapatdarts: P1250677
crapatdarts: P1250676
crapatdarts: P1250669-HDR
crapatdarts: P1250667
crapatdarts: P1250665
crapatdarts: P1250664
crapatdarts: P1250663
crapatdarts: P1250662