Yongi Ng: Female Piranthus sp. 01
Yongi Ng: Male Phidippus otiosus (Super Saiyan morph)
Yongi Ng: Female Heteropoda sp. fr Dabo Singkep
Yongi Ng: Multi-colored Simaetha sp. 02
Yongi Ng: Multi-colored Simaetha sp. 01
Yongi Ng: Male Phidippus asotus
Yongi Ng: The Duet of the Male Netcasters!
Yongi Ng: Female Uroballus sp. 03
Yongi Ng: Female Uroballus sp. 02
Yongi Ng: Female Uroballus sp. 01
Yongi Ng: Male Platythomisus octomaculatus
Yongi Ng: Male Phidippus arizonensis
Yongi Ng: Bro Wayne's SG T.Bha Male (RedBull) on 1x1mm Grid
Yongi Ng: Bro Wayne's SG T.Bha Male (RedBull)'s Frontal Shot
Yongi Ng: First Attempt on a Mantisfly
Yongi Ng: Male Pystira sp. 02
Yongi Ng: Male Pystira sp. 01
Yongi Ng: Metallic Bluish Male Simaetha sp. 02
Yongi Ng: Metallic Bluish Male Simaetha sp. 01
Yongi Ng: The Lil Fluffy Yeti Spider❣️
Yongi Ng: Beautiful Orangish Shield-Backed Bug
Yongi Ng: Wishing all my Dear Friends a 👻Happy🎃Halloween🎃!!
Yongi Ng: Female Hyllus keratodes
Yongi Ng: Subadult Female Phidippus tux
Yongi Ng: Male Ogre-faced Spider
Yongi Ng: Planthopper nymph with fiber optic-looking tails
Yongi Ng: Subadult Female Phidippus regius loc. Everglades
Yongi Ng: Female Thiania cf. formosissima 05
Yongi Ng: Female Thiania cf. formosissima 04
Yongi Ng: Female Thiania cf. formosissima 03