Toni_V: swiss miniature®
Toni_V: in the Rhaetian Railway through the Ruinaulta
Toni_V: first class view @ Rhaetian Railway
Toni_V: sin viadi
Toni_V: Ruinaulta . 2014
Toni_V: wishy-washy
Toni_V: road from Versam to Bonaduz
Toni_V: swiss grand canyon
Toni_V: isla @ rein anteriur
Toni_V: concrete @ Ruina dallas Foppas . Ruinaulta
Toni_V: living @ Ruina dallas Foppas . Ruinaulta
Toni_V: camera movement @ ruinaulta . grischun
Toni_V: Hiking . 2013
Toni_V: Bun viadi cun l'abunament da mesa taxa
Toni_V: trail Bonaduz to Versam
Toni_V: ruinaulta
Toni_V: spring is here !
Toni_V: The Golden Girls @ Ruinaulta . Switzerland
Toni_V: Las Ruinas sut Crestaulta
Toni_V: trees @ chli isla . ruinaulta . switzerland
Toni_V: take a rest!
Toni_V: Il Spir
Toni_V: Socken-Waschtag (Ruinaulta, Grischun)
Toni_V: Conn