SWJuk: SJ2_0531 - Lancashire countryside
SWJuk: SJ2_0811 - Leeds-Liverpool canal, East Marton
SWJuk: SJ2_0269 - Staithes harbour
SWJuk: SJ2_0798 - Bank Newton, North Yorkshire
SWJuk: SJ2_0184 -The approach to Staithes
SWJuk: SJ2_0713 - Canal at East Marton
SWJuk: SJ2_0829 - A winter's tale
SWJuk: SJ2_0796 - "England's pleasant pastures seen..."
SWJuk: SJ2_0771 - Bank Newton Top Lock #41
SWJuk: SJ2_0784 - Locks #38 & #39 at Bank Newton
SWJuk: SJ2_0760 - The Musician No.3
SWJuk: SJ2_0843 - A touch of frost...
SWJuk: SJ2_0782 - Bottom Lock #36 at Bank Newton
SWJuk: SJ2_0795 - Walking the dog...
SWJuk: SJ2_2141 - Fishermen's tales...
SWJuk: SJ2_0755 - At Newton Grange
SWJuk: SJ2_0836 - Dog and two suns
SWJuk: SJ2_0752 - Yorkshire countryside
SWJuk: SJ2_0840 - Heavens above
SWJuk: SJ2_0723 - Bridge #163 Langber Bridge
SWJuk: SJ2_0824 - Reds
SWJuk: SJ2_0807 - Yorkshire countryside
SWJuk: SJ2_0702 - Sparkling Mile
SWJuk: SJ2_0744 - Leeds-Liverpool Canal at Newton Grange
SWJuk: SJ2_0711 - East Marton moorings
SWJuk: SJ2_0751 - Newton Grange
SWJuk: SJ2_1585 - Runswick Bay
SWJuk: SJ2_0820 - 'I have a life'
SWJuk: SJ1_9698 - Whitby Jet
SWJuk: SJ2_1666 - Staithes Beck