skipn42: Ruin Reflection
skipn42: White Stones
skipn42: Columns
skipn42: Boat
skipn42: Tiny Red Door
skipn42: Walkway to the Ocean
skipn42: Crosses
skipn42: Little Cupolas
skipn42: Windmills
skipn42: Windmill Close-up
skipn42: Empty Chairs
skipn42: Calm Water
skipn42: Lighthouse
skipn42: Chania Bay
skipn42: Lighthouse through "Monument of the Hand"
skipn42: Breakwater
skipn42: Details
skipn42: Archway to the Ocean
skipn42: Blue Door
skipn42: Mandoudi
skipn42: Alexander 5
skipn42: Odeon of Herodes Atticus
skipn42: Erechtheion
skipn42: Erechtheion
skipn42: Temple of Hephaestus
skipn42: It's all Greek to me
skipn42: The Top
skipn42: Old and New
skipn42: Looking Through (B&W)
skipn42: Looking Through