schyter: Santuario Madonna della Costa ;/)
schyter: J.L. Princelle ;/) The Bible
schyter: J.L. Princelle ;/) The Bible
schyter: E come un'edera oscura che avvolge un tronco e se ne fa un tutore leccandone la scorza, arrampicarmi con astuzia invece di salir con forza... (Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac) ;/)
schyter: welcome home ;/)
schyter: over... :/)
schyter: The Remains of the Day. ;/)
schyter: il VAR ;/)
schyter: ruote/roots ;/)
schyter: Arbore deiecta, quivis ligna colligit ;/)
schyter: Videc ;/)
schyter: Truth for Giulio Regeni. †
schyter: freezing ;/)
schyter: milestones or gallstones ? ;/)
schyter: we are all hanging by a thread and I'm also overweight ;/)
schyter: Basilacum ;/)
schyter: gelata del mattino ;/)
schyter: imbarcadero ;/)
schyter: parking ;/)
schyter: la desolazione di smog ;/)
schyter: jmnss ;/)
schyter: jmnss ;/)
schyter: gassa con barca ;/)
schyter: gassa ;/)
schyter: videc ;/)
schyter: recinto ;/)
schyter: Leica / Hassy / Rollei repair service ... ;/)
schyter: catalitica ;/)
schyter: E la morte passò con la nuda falce... ;/)
schyter: Creativity makes a leap, then looks to see where it is ... ;/)