Ulrich Scharwächter: D383 My Homeland
Ulrich Scharwächter: B12 Piräus, Greece
Ulrich Scharwächter: D341 Norwegian symphony (2)
Ulrich Scharwächter: D340 Norwegian symphony
Ulrich Scharwächter: D269 Garmisch - Partenkirchen, Germany
Ulrich Scharwächter: D165 Tromsö, Norway
Ulrich Scharwächter: D273 Barcelona