Retked: Kukruse põlevkivikaevanduse stolli suue / Adit Portal of Kukruse oil shale mine in Estonia
Retked: Viru põlevkivikaevanduse aherainepuistang / Spoil of mining waste from Viru oil shale mine in Estonia
Retked: Talve võlumaa / Winter Wonderland
Retked: Lubjavesi põlevkivikarjääris / Limy water in oil shale mine
Retked: BCE in Ferropolis
Retked: BCE in Ferropolis
Retked: Traktorid Angla tuulikumäel / Tractors by Angla Windmills in Saaremaa, Estonia
Retked: Lokomobiil / Portable engine
Retked: Teehöövel / Grader
Retked: T 74
Retked: VTZ Tractor Universal
Retked: Tractor Universal VTZ
Retked: T-150K
Retked: T-150K
Retked: Ausammas traktorile / Tractor statue
Retked: Lokomobiil / Portable engine
Retked: Kaartoestikuga käigulae varing seestpoolt / Collapse of a drift
Retked: Liivakaevanduse varinguauk / Sinkhole in sand mine, Estonia
Retked: Varinguauk / Sinkhole
Retked: Põlevkivikaevanduse varing / Oil Shale mine is sinking, Etonia
Retked: Vainguauk / Sinkhole
Retked: Vainguauk / Sinkhole
Retked: Liivakaevanduse varinguauk / Sinkhole in sand mine, Estonia
Retked: Põlevkivikaevanduse varing / Oil Shale mine is sinking, Etonia
Retked: Uraanistoll / Uranium mine, Estonia
Retked: Põlevkivikaevanduse varing / Oil Shale mine is sinking, Etonia
Retked: Põlevkivikaevanduse varinguauk / Sinkhole in Oil Shale mining area in Estonia
Retked: Purunenud fosforiiditervik / Breakage of the pillar in phosphate rock mine in Estonia
Retked: Sillamäe uraanikaevanduse strekilae varing / Collapse of drift roof in Sillamäe uranium mine in Estonia
Retked: Toestik Astangu käigus / Wooden support in Astangu tunnel in 2004, Estonia