Minest Retked: Kaevanduse varinguauk täitub ise-enesest / Sinkhole on top of the phosphate mine
Minest Retked: Kiviõli kaevanduse peahoone viimased päevad :( / Last days of Kiviõli oil shale mine
Minest Retked: Fosforiidimaa / Phasphate mining in Estonia
Minest Retked: Püriit / Pyrite
Minest Retked: Graptoliitargilliit / Graptolite Argillite
Minest Retked: Põlevkivi / Oil shale, Estonia
Minest Retked: Tammiku põlevkivikaevanduse varinguauk / Sinkhole in Tammiku oil shale mine in Estonia
Minest Retked: Kukruse põlevkivikaevanduse varinguauk / Sinkhole in Kukruse oil shale mine in Estonia
Minest Retked: Kukruse põlevkivikaevanduse stolli suue / Adit Portal of Kukruse oil shale mine in Estonia
Minest Retked: Viru põlevkivikaevanduse aherainepuistang / Spoil of mining waste from Viru oil shale mine in Estonia
Minest Retked: Talve võlumaa / Winter Wonderland
Minest Retked: Lubjavesi põlevkivikarjääris / Limy water in oil shale mine
Minest Retked: BCE in Ferropolis
Minest Retked: BCE in Ferropolis
Minest Retked: Traktorid Angla tuulikumäel / Tractors by Angla Windmills in Saaremaa, Estonia
Minest Retked: Lokomobiil / Portable engine
Minest Retked: Teehöövel / Grader
Minest Retked: VTZ Tractor Universal
Minest Retked: Tractor Universal VTZ
Minest Retked: Ausammas traktorile / Tractor statue
Minest Retked: Lokomobiil / Portable engine
Minest Retked: Kaartoestikuga käigulae varing seestpoolt / Collapse of a drift
Minest Retked: Liivakaevanduse varinguauk / Sinkhole in sand mine, Estonia
Minest Retked: Varinguauk / Sinkhole
Minest Retked: Põlevkivikaevanduse varing / Oil Shale mine is sinking, Etonia
Minest Retked: Vainguauk / Sinkhole
Minest Retked: Vainguauk / Sinkhole