Paul Ang: Model 3
Paul Ang: Model 2
Paul Ang: Model 1
Paul Ang: Caldecott MRT Station
Paul Ang: National Gallery
Paul Ang: Old Parliament House
Paul Ang: River HongBao 2023
Paul Ang: River HongBao 2023
Paul Ang: Chinese New Year
Paul Ang: Chinese New Year
Paul Ang: Reflections
Paul Ang: Reflections
Paul Ang: River Hong Bao 2023
Paul Ang: River Hong Bao 2023
Paul Ang: Chinatown
Paul Ang: Old + New
Paul Ang: iLight 2023
Paul Ang: iLight 2023
Paul Ang: iLight 2023
Paul Ang: iLight 2023
Paul Ang: iLight 2023
Paul Ang: iLight 2023
Paul Ang: Buddha Tooth Museum
Paul Ang: Buddha Tooth Relic
Paul Ang: Star Island Fireworks
Paul Ang: Star Island Fireworks
Paul Ang: Star Island Fireworks
Paul Ang: Countdown party
Paul Ang: Countdown party
Paul Ang: Countdown party