Stefanos Papazapraidis: "Yellow gloves"
Stefanos Papazapraidis: bathing in leaves
Stefanos Papazapraidis: "fly with us"
Stefanos Papazapraidis: female quixote
Stefanos Papazapraidis: "Waiting for love"
Stefanos Papazapraidis: "keep hanging on"
Stefanos Papazapraidis: "enlighten me"
Stefanos Papazapraidis: "friend or foe"
Stefanos Papazapraidis: Are you the one?
Stefanos Papazapraidis: "queen of nothing"
Stefanos Papazapraidis: "Hold your breath"
Stefanos Papazapraidis: "Butterfly shepherd"
Stefanos Papazapraidis: "Dont wake me up"
Stefanos Papazapraidis: Anger -Thimos