Mawz: Pickering Chipmunk
Mawz: Rock in the Stream
Mawz: Backroads Brook
Mawz: McCrae Lake Vista
Mawz: Red Caps
Mawz: One Tuft
Mawz: The Drainage Pond
Mawz: The Coming Sun
Mawz: Wilting
Mawz: Misty Marsh
Mawz: Clouds Over The Alley
Mawz: Trees and Pond
Mawz: Black on White
Mawz: Between the Lakes
Mawz: Sunset on Queen West
Mawz: West Duffin’s Curve
Mawz: Posing 1
Mawz: Rock in the Creek
Mawz: Night Flower
Mawz: Damselfly
Mawz: Log Before Dawn
Mawz: North from the Locks
Mawz: Mossy Hump
Mawz: One Leaf
Mawz: Watching the Truck
Mawz: Stop Suffering
Mawz: Parking Reflections
Mawz: Golden Skies
Mawz: Moss on the Log
Mawz: Beaver Creek Views