maeshu: Vocalist & Guitarist
maeshu: Vocalist & Guitarist
maeshu: Tarumi-ku office
maeshu: Snowing a Kobe, Tarumi
maeshu: Snowing a Kobe, Tarumi
maeshu: Top view Sannomiya
maeshu: Top view Sannomiya
maeshu: Top view Sannomiya
maeshu: Top view Sannomiya
maeshu: Top view Sannomiya
maeshu: Sunday noon in Sannomiya [explored]
maeshu: Sunday noon in Sannomiya
maeshu: Sunday noon in Sannomiya
maeshu: Sunday noon in Sannomiya
maeshu: Sunday noon in Sannomiya
maeshu: Center plaza west B1
maeshu: Whisky & Flower
maeshu: Whisky & Flower
maeshu: Whisky & Flower
maeshu: Whisky & Flower
maeshu: Motomachi, Kobe night life
maeshu: Motomachi, Kobe night life
maeshu: Motomachi, Kobe night life
maeshu: Motomachi, Kobe night life
maeshu: Motomachi, Kobe night life
maeshu: Time without crock hands
maeshu: Vocalist & Pianist
maeshu: Vocalist & Pianist
maeshu: Vocalist & Pianist
maeshu: Vocalist & Pianist