J E Koonce: Center for Spiritual Living
J E Koonce: Downtown Visalia
J E Koonce: Promontory Point
J E Koonce: Promontory Point
J E Koonce: Promontory Point
J E Koonce: Friday in the Loop
J E Koonce: Friday in the Loop
J E Koonce: Friday in the Loop
J E Koonce: Friday in the Loop
J E Koonce: Friday in the Loop
J E Koonce: Friday in the Loop
J E Koonce: February 2021
J E Koonce: Atmospheric wave wall
J E Koonce: Willis Tower Atrium
J E Koonce: Willis Tower Atrium
J E Koonce: Willis Tower Atrium
J E Koonce: Atmospheric wave wall
J E Koonce: Atmospheric wave wall
J E Koonce: Atmospheric wave wall
J E Koonce: South Shore Cultural Center
J E Koonce: South Shore Natural Area
J E Koonce: South Shore Natural Area
J E Koonce: South Shore Natural Area
J E Koonce: South Shore Natural Area
J E Koonce: South Shore Natural Area
J E Koonce: Thaddeus S. "Ted" Lechowicz Woods
J E Koonce: LaSalle Street
J E Koonce: LaSalle Street
J E Koonce: City Hall
J E Koonce: Portage Park