Khun_K: Elena Shargina
Khun_K: B. Jaime
Khun_K: Varvara Zorina
Khun_K: Irina K.
Khun_K: Leica M10 Monochrom Leitz Wetzlar Edition & Leica M0-D
Khun_K: Leica M10 Monochrom Leitz Wetzlar Edition and Leica M10-D
Khun_K: Hasselblad 907X and Leica M10 Monochrom Leitz Wetzlar Edition
Khun_K: Elena S., behind and in front of camera
Khun_K: Libby J., Huahin, Thailand
Khun_K: Daria S., the Bangkok Railway Station
Khun_K: Helen S,, Talad Noi, Bangkok, Thailand
Khun_K: Eris Kim with Leica M Edition 60
Khun_K: Luana L.
Khun_K: Madeline Minkema, the Bangkok Railway Station
Khun_K: Daria L. the Bangkok Railway Station
Khun_K: Aigul Fazylova, the Bangkok Railway Station
Khun_K: Veronika Butalina, Yaroslavl City
Khun_K: Victoria Pacheco, the Bangkok Railway Station
Khun_K: Sabrina B., the Bangkok Railway Station
Khun_K: Ivy, the Bangkok Railway Station
Khun_K: Alisa Ratushniak
Khun_K: Elena Shargina, Bangkok Railway Staton
Khun_K: Kateryna Yakovets - Always Summer
Khun_K: Maria Klepikova
Khun_K: Liza Kaylee
Khun_K: Hasselblad 907X 50C + XCD 45/4P
Khun_K: Tamara Morozova, the Bangkok Railway Station
Khun_K: Helen S. the Central Embassy Bangkok
Khun_K: Hasselblad 907X and X1DII
Khun_K: Hasselblad 907X 50C mounted with 45/4P & 35-75/3.5-4.5 zoom