jon lees: Robin juvenile
jon lees: Robin juvenile
jon lees: Belted Galloway cow
jon lees: Skylark?
jon lees: Belted Galloway cow
jon lees: Round-leaved sundew
jon lees: Green veined white butterfly
jon lees: Green veined white butterfly
jon lees: Green veined white butterfly
jon lees: Common Linnet
jon lees: Juvenile bluetit
jon lees: Juvenile bluetit
jon lees: Ringlet butterfly
jon lees: six-spotted burnet moths
jon lees: Ringed plover in the rain
jon lees: Ringed plover in the rain
jon lees: Ringed plover in the rain
jon lees: Arctic tern (Sterna paradisaea)
jon lees: Arctic tern (Sterna paradisaea)
jon lees: Arctic tern (Sterna paradisaea)
jon lees: Goldfinch
jon lees: Bullfinch (f)
jon lees: Sparrowhawk
jon lees: Raven
jon lees: Raven
jon lees: Raven
jon lees: Raven
jon lees: Raven
jon lees: Kestrel in flight
jon lees: Kestrel in flight