Hongyu Guo: Sunrise over Golden Whip Cliff
Hongyu Guo: Jade pools
Hongyu Guo: Waterfalls in the Hidden Dragon Canyon
Hongyu Guo: Mount Qingcheng in early winter
Hongyu Guo: Leaked sunshine in autumn
Hongyu Guo: Alpine sunset in Colorado
Hongyu Guo: Coal Creek Canyon from afar
Hongyu Guo: Red alcove
Hongyu Guo: Brushed landscape
Hongyu Guo: Sunset at Sandstone Castles
Hongyu Guo: The lights in Peek-a-boo Kanab
Hongyu Guo: Red Canyon
Hongyu Guo: The buttes at White Pocket
Hongyu Guo: Colorado hills in wildflower season
Hongyu Guo: Boucning lights in the Lower Antelope Canyon
Hongyu Guo: Heart
Hongyu Guo: The lights in a slot canyon
Hongyu Guo: Chamber
Hongyu Guo: Sand dune in an alcove
Hongyu Guo: Burning wall
Hongyu Guo: Secret Canyon
Hongyu Guo: The southern part of Horseshoe Bend
Hongyu Guo: Convergence at Peek-a-boo Kanab
Hongyu Guo: The view of Melody Arch from an alcove
Hongyu Guo: Rocky Flat Lake sunset
Hongyu Guo: Swirl
Hongyu Guo: Fire waves
Hongyu Guo: The Alcove at Coyote Buttes North
Hongyu Guo: Look up in Secret Canyon
Hongyu Guo: Sunset at Leyden Ridge