hajlana: The magic house
hajlana: breaking my thoughts..
hajlana: Vilande..
hajlana: Comfortly dark..
hajlana: Creating my expanison...
hajlana: Lorensbergsteatern
hajlana: Dancing with those amazing twins..
hajlana: Burned...
hajlana: That´s the way..
hajlana: Trädgårdsparken..
hajlana: Walking in contamined planet..
hajlana: Hälsning från Halmstad..
hajlana: Glöd...
hajlana: Sjung för mig..
hajlana: Dansa innan vila..
hajlana: Some tunes on his boat..
hajlana: International Zumbaparty..
hajlana: Alba Duran en puro energia..
hajlana: Ont...
hajlana: Soft landing..
hajlana: Tejpa hela världen..
hajlana: Out fishing
hajlana: Life celebration!
hajlana: Artic Ensemble
hajlana: dröm
hajlana: Celebraiting 4 years of daily Yoga today 🙏❤️
hajlana: Maybe pain (?
hajlana: The grace of aging..
hajlana: Koppar..
hajlana: Where are the horses now ?