ToMeKKKK: img566
julefi: Leipzig 2020
Lokbauer: dyke
Mityay Menshoy: 2Dacha2017
Mityay Menshoy: Dacha2017
setpower1: Sam Durant : "Untitled (drone)" The High Line, NYC.
pentaxpete: Cord III First Tests 14
pentaxpete: Cord III First Tests 13
pentaxpete: Cord III First Tests 12
pentaxpete: Cord III First Tests 11
dlridings: 2022-01-13-v02-0007
dlridings: 2022-01-13-v02-0006
dlridings: 2022-01-13-v02-0003
dlridings: 2022-01-13-v02-0002
Adventures in film: South Gare
pentaxpete: Cord III First Tests 10
pentaxpete: Cord III First Tests 09
pentaxpete: Cord III First Tests 08
pentaxpete: Cord III First Tests 07
pentaxpete: Cord III First Tests 06
Lokbauer: gate to nowhere
Bernt Sønvisen: Friends
viBtranCe: Selfportrait
stevetmorley: Cord vb_139
Bernt Sønvisen: Telefonkiosk
Lokbauer: Eckbach
l.mar: Left Over by Rover
CDSnapper: How do you make a Venetian blind?