(H) foto-gràfic ÀFRICA: CapeTown_Panoramica
(H) foto-gràfic ÀFRICA: east_london015
(H) foto-gràfic ÀFRICA: BarriMalaio002
(H) foto-gràfic ÀFRICA: A_Esther_Mahlangu006
(H) foto-gràfic ÀFRICA: 016_incwala_swazilandia
(H) foto-gràfic ÀFRICA: 014milwane_vista
(H) foto-gràfic ÀFRICA: 007RainQueen_entrant_a_la_comunitat_modjadji
(H) foto-gràfic ÀFRICA: 006Pre_drakensberg_sota_el_sanipass
(H) foto-gràfic ÀFRICA: 004South_drakensberg_sani_pass
(H) foto-gràfic ÀFRICA: 004RainQueen_dona80anys
(H) foto-gràfic ÀFRICA: 002provinciadelcap012
(H) foto-gràfic ÀFRICA: Early Morning Market - Incens
(H) foto-gràfic ÀFRICA: Framàcia Tradicional (1)
(H) foto-gràfic ÀFRICA: Pelargonium Zonale
(H) foto-gràfic ÀFRICA: Helichryrisum Petiolare
(H) foto-gràfic ÀFRICA: Dioscorea Dregeana
(H) foto-gràfic ÀFRICA: Cotyledon Orbiculata
(H) foto-gràfic ÀFRICA: Aloe Arborescens