Följa Allsmäktige Gud: Gospel Choir Song - ”Rikets hymn: Riket sänker sig ner över världen” | Utökad trailer
johan.bergenstrahle: Saltstömmen 20190831
johan.bergenstrahle: Umeå 20191005 2
Följa Allsmäktige Gud: Guds verk och människans verk-神的作工與人的作工-ZB20190818-SV
johan.bergenstrahle: MTAB 20190930
johan.bergenstrahle: UA 20190809 2
johan.bergenstrahle: Väven 20190930
johan.bergenstrahle: Grubbe 20190907
Följa Allsmäktige Gud: ”Rikets hymn: Riket sänker sig ner över världen”臨在人間-ZB20191002-SV
johan.bergenstrahle: Bodö 20190831
johan.bergenstrahle: UA 20190926
johan.bergenstrahle: Lofoten 20190830 6
johan.bergenstrahle: Lofoten 20190830 3
johan.bergenstrahle: Umeå 20191005
johan.bergenstrahle: Pen 20190924
johan.bergenstrahle: Ferguson 20190922
johan.bergenstrahle: Lindkvist 20190920
Följa Allsmäktige Gud: kristen musik - "Kristi rike är ett varmt hem" Att leva i Guds kärlek gör oss så lyckliga
johan.bergenstrahle: Lofoten 20190830 2
johan.bergenstrahle: UA 20190919
Följa Allsmäktige Gud: Arbetet med att sprida evangeliet är också arbetet med att frälsa människorna
johan.bergenstrahle: Lofoten 20190830
johan.bergenstrahle: Lofoten 20190829 6
johan.bergenstrahle: Mångbergs 20190911
johan.bergenstrahle: Lofoten 20190829 5
Följa Allsmäktige Gud: Den Allsmäktiges suckande
johan.bergenstrahle: Lofoten 20190829 4
johan.bergenstrahle: Lofoten 20190829 3
Schnarp: Malmö - Skt Petrikyrka
Följa Allsmäktige Gud: Ni borde överväga era gärningar