Teruhide Tomori: Daurian redstart
ryofromjapan: Shau Kei Wan, Hong Kong
ryofromjapan: Monster Building (Yik Cheong Building), Hong Kong
ryofromjapan: Monster Building (Yik Cheong Building), Hong Kong
ryofromjapan: Shau Kei Wan, Hong Kong
ryofromjapan: Monster Building (Yik Cheong Building), Hong Kong
ryofromjapan: Monster Building (Yik Cheong Building), Hong Kong
ryofromjapan: Monster Building (Yik Cheong Building), Hong Kong
ryofromjapan: Monster Building (Yik Cheong Building), Hong Kong
ryofromjapan: Monster Building (Yik Cheong Building), Hong Kong
ryofromjapan: Monster Building (Yik Cheong Building), Hong Kong
Tjflex2: Zuzu
Teruhide Tomori: Herring Gull
Teruhide Tomori: Great cormorant
ryofromjapan: Monster Building (Yik Cheong Building), Hong Kong
ryofromjapan: Monster Building (Yik Cheong Building), Hong Kong
ryofromjapan: Monster Building (Yik Cheong Building), Hong Kong
ryofromjapan: Monster Building (Yik Cheong Building), Hong Kong
ryofromjapan: Monster Building (Yik Cheong Building), Hong Kong
ryofromjapan: Monster Building (Yik Cheong Building), Hong Kong
ryofromjapan: Monster Building (Yik Cheong Building), Hong Kong
ryofromjapan: Monster Building (Yik Cheong Building), Hong Kong
ryofromjapan: Monster Building (Yik Cheong Building), Hong Kong
ryofromjapan: Monster Building (Yik Cheong Building), Hong Kong
ryofromjapan: Monster Building (Yik Cheong Building), Hong Kong
ryofromjapan: Monster Building (Yik Cheong Building), Hong Kong
ryofromjapan: Monster Building (Yik Cheong Building), Hong Kong
ryofromjapan: Hong Kong