Javier Ibañez: GRAFFITIS BARCELONA 2020
duncan: Tuis, Soner, Core246 + Sorez graffiti, Stockwell
duncan: Artik graffiti, Stockwell
duncan: graffiti, Stockwell
duncan: Tuis graffiti, Stockwell
duncan: Core246 graffiti, Stockwell
duncan: Soner graffiti, Stockwell
duncan: Sorez graffiti, Stockwell
oerendhard1: Prinsenpark - Klad
oerendhard1: Prinsenpark - BT
oerendhard1: Prinsenpark - Kems
oerendhard1: Capelsebrug - Trop
oerendhard1: Capelsebrug - Keza
oerendhard1: Capelsebrug - Aot-Sku
oerendhard1: Couwenhoek - Polio
oerendhard1: Couwenhoek - Twins
oerendhard1: Capelsebrug - Poker
oerendhard1: Prinsenpark - Joax
oerendhard1: Couwenhoek - Shc
oerendhard1: Couwenhoek - Aber
oerendhard1: Skatezone - Horn
oerendhard1: Skatezone - Polio
oerendhard1: Skatezone - Twins
oerendhard1: Prinsenpark - BT
oerendhard1: Capelsebrug - Aot-Sku-Keza
oerendhard1: Prinsenpark - Klad
oerendhard1: Couwenhoek - Polio-Twins
oerendhard1: Couwenhoek - Aber
oerendhard1: Prinsenpark - Joax
oerendhard1: Skatezone - Twins-Polio