Stephen G Wild: Looking out to sea
fiddlerswild: Rocks and Waves Nash Point
fiddlerswild: Nearly at the bridge West Ardsley
fiddlerswild: Lighthouse Glamorgan Heritage Coast Line
fiddlerswild: ICliff Top Walk 10 Glamorgan Heritage Coast Line
fiddlerswild: Cliff Top Walk 9 Glamorgan Heritage Coast Line
Alex Drennan: Hysbyseb tywod / Sand advert
Alex Drennan: what is it about dogs and beaches and the urge to dig a hole
fiddlerswild: Cliff Top Walk 8 Glamorgan Heritage Coast Line
Alex Drennan: yn dringo i'r môr / trickling to the sea
Alex Drennan: traeth yn ddyn a'i gi / a beach a man and his dog
SARK S-W: Barnacle encrusted Limpet shell, Gileston
Alex Drennan: mae llonyddwch yn siarad / stillness speaks
Alex Drennan: Meddyliwch am eistedd sawr y foment, mwynhewch y llonyddwch a gadewch i'ch meddwl grwydro / Think sit savour the moment , enjoy the stillness and let your mind wander
fiddlerswild: Cliff Top Walk 8 Glamorgan Heritage Coastline
spearmint62: Sunset Beach
fiddlerswild: Cliff Top Walk 7 Glamorgan Heritage Coastline
carolrowlands: Foghorn
fiddlerswild: Cliff Top Walk 6 Glamorgan Heritage Coastline
carolrowlands: Lighthouse
neilholman: Cwm Nash
Alex Drennan: ogoniant y bore / morning glory
Alex Drennan: awyr berffaith / perfect sky
Alex Drennan: awyr berffaith / perfect sky
Alex Drennan: awyr berffaith / perfect sky
Alex Drennan: tirwedd y dyffryn / vale landscape
fiddlerswild: Cliff Top Walk 5 Glamorgan Heritage Coast
SARK S-W: Pebble Beach, Barry
Stephen G Wild: Clifftop path
fiddlerswild: liff Top Walk 4 Glamorgan Heritage Coast