Rhisiart Hincks: Seion, Capel yr Annibynwyr, Aberystwyth (ii)
Rhisiart Hincks: Memento Mori - Llangelynnin
Steve MT: Merthyr Tydfil - St Tydfil's Church
Rhisiart Hincks: Eglwys Cadfan Sant, Tywyn
Rhisiart Hincks: English Wesleyan Chapel, Llangollen - AD 1863
Steve MT: Penmon Priory
Steve MT: Penmon Priory
Steve MT: Penmon Priory
Steve MT: Penmon Priory
Steve MT: Penmon Priory
Steve MT: Llangoed Calvinistic Methodist Chapel
Rhisiart Hincks: Albany Road Baptist Church (1932)
Rhisiart Hincks: Troed-y-rhiw, Capel y Bedyddwyr, Cwm Duad
Rhisiart Hincks: Ystrad-fflur a’r ywen lle y gorwedd Dafydd ap Gwilym
Rhisiart Hincks: Clirio gweddillion y Tabernacl (MC) - Aberystwyth, 2008
Rhisiart Hincks: Capel Cwm Maethlon (MC)
Rhisiart Hincks: Y Bontnewydd ar Wy, Maesyfed
Rhisiart Hincks: Ffenestr y Dwyrain, Eglwys Sant Ffraid, Llan-non
Rhisiart Hincks: Gosen, Llanfarian, Ceredigion
Rhisiart Hincks: Moriah - Capel y Methodistiaid Calfinaidd, Dolwyddelan
Rhisiart Hincks: Eglwys Sant Ioan, y Bermo, Gwynedd (1889-95) - (ii)
Steve MT: Merthyr Tydfil - Jerusalem Chapel
Steve MT: Merthyr Tydfil - Jerusalem Chapel
Rhisiart Hincks: Hen Gapel Cynulleidfaol Bwlch-y-ffridd, Maldwyn - 1848
Rhisiart Hincks: Capel, Aberllefenni
Rhisiart Hincks: Dail y coed yn Ystrad-fflur
Rhisiart Hincks: Esgobaeth Llanelwy / The See of St Asaph - Eglwys Llangernyw
Rhisiart Hincks: And the legends of the green chapels...*
Rhisiart Hincks: Bethany, Hen Gapel y Bedyddwyr, y tu mewn i siop James Howell a'i Gwmni, Heol y Cawl, Caerdydd
Rhisiart Hincks: Tabernacl Aberaeron