Rhisiart Hincks: Eglwys y Santes Fair, Glyn-taf, Morgannwg Ganol
Rhisiart Hincks: English Presbyterian Church, Aberdyfi
Rhisiart Hincks: Llangelynnin, Meirionnydd
Rhisiart Hincks: Eglwys Dewi Sant, Henfynyw
Rhisiart Hincks: Eglwys Brynach Sant, Nanhyfer
Rhisiart Hincks: Zoar, Pontmorlais, Merthyr Tudful (2009)
Rhisiart Hincks: Mutare vel timere sperno
Rhisiart Hincks: Capel Bwlch-y-groes, Ceredigion, o'r tu cefn
Rhisiart Hincks: Eglwys Llanafan-fawr, Brycheiniog
Rhisiart Hincks: Carmel, Capel yr Annibynwyr, Tanygrisiau
Rhisiart Hincks: Bethel, Capel y Bedyddwyr, Einsiob
Rhisiart Hincks: Capel yr Undodwyr, Alltyblaca
Rhisiart Hincks: Tŵr Eglwys Grist, Aber-big, Blaenau Gwent )
Rhisiart Hincks: The Salvation Army / Byddin yr Iachawdwriaeth
Rhisiart Hincks: Sant Mihangel, Llanfihangel Cwm-du
Rhisiart Hincks: Sant Tomas - Crist - Sant Nicolas
Rhisiart Hincks: Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd, Glan-rhyd
Rhisiart Hincks: Danheddiad
Steve MT: Haverfordwest - St Mary's Church from the Castle
Steve MT: Haverfordwest - St Mary's Church
Steve MT: Haverfordwest - St Mary's Church
Steve MT: Haverfordwest - St Martin of Tours' Church
Steve MT: Haverfordwest - St Martin of Tours' Church
Rhisiart Hincks: Jerwsalem, Hen Gapel yr Annibynwyr, Blaenau Ffestiniog
Rhisiart Hincks: Full Gospel Mission
Rhisiart Hincks: Capel yr Annibynwyr, y Brithdir
Steve MT: Gresford - All Saints Church
Steve MT: Valle Crucis Abbey
Steve MT: St Asaph Cathedral
Steve MT: Llandough - St Dochwdwy's Church