Jill Lewins: Hairy house - Llanfrothen - Wales
Jill Lewins: Swoosh
benbobjr: 37387
Jill Lewins: Two tracks
Jill Lewins: Dolrhedyn, Gwynedd, Wales
Jill Lewins: Pointing to heaven
Rhisiart Hincks: Blaenau! - Blaenau Ffestiniog (2012)
Ron Fisher: 1960/10 - 8. Tanygrisiau.
Rory Trappe: Summer storm
Jill Lewins: Cwt-y-Bugail at dawn
Martin Pritchard: nhs cymru
Jill Lewins: Tanygrisiau in the distance
Jill Lewins: Incline to the sky
archiebase_uk: Cwmorthin
archiebase_uk: Cwmorthin.
Jill Lewins: Deathly weather
archiebase_uk: Porch in Llan Ffestiniog
Jill Lewins: Towards Blaenau Ffestiniog
R~P~M: Manod Road Post Office
express000: 07684 (1076) 25-09-2005 Ffestiniog Narrow Gauge Railway Double Fairlie steam locomotive (named David Lloyd George) on passenger train at Porthmadog, Wales, United Kingdom.
express000: 07683 (1080) 25-09-2005 Ffestiniog Narrow Gauge Railway Double Fairlie steam locomotive (named David Lloyd George) arriving on a passenger train at Porthmadog, Wales, United Kingdom.
express000: 00222 (592) 25-09-2005 Queen's Hotel recently renovated and renamed "Ty Gorsaf" at Blaenau Ffestiniog, Wales, United Kingdom.
express000: 07689 (1075) 25-09-2005 Ffestiniog Narrow Gauge Railway's Double Fairlie (named David Lloyd George) on a passenger train at Blaenau Ffestiniog Railway Station, Wales, United Kingdom.
express000: 00223 (593) 25-09-2005 Bed and Breakfast home near the railway station at Blaenau Ffestiniog, Wales, United Kingdom.
Jill Lewins: Mighty Moelwyn Mawr
Jill Lewins: Let me flee
Rhisiart Hincks: Seion, Addoldy'r Bedyddwyr, Blaenau Ffestiniog
Jill Lewins: Mossy bank before the rain
Rhisiart Hincks: Yr Hen Bost, Blaenau Ffestiniog (ii)