Rhisiart Hincks: Bobi Jones
Rhisiart Hincks: Capel yr Undodwyr, Alltyblaca
Rhisiart Hincks: Dynesu at y Gwyndy Uchaf
eshaalaqsa: kishore kumar
eshaalaqsa: nusrat
Rhisiart Hincks: Man geni Hedd Wyn, Trawsfynydd
Rhisiart Hincks: O Dŷ'r Ysgol, Rhyd-ddu
Rhisiart Hincks: Tŷ'r bardd John Ceiriog Hughes, 1872-1887, Caersŵs, Maldwyn, Powys
henrhyde (gill) slow internet: I WANDERED AND LISTENED
henrhyde (gill) slow internet: SAILING BOATS ON THE NET WEBBED WALL
henrhyde (gill) slow internet: LAND OF MY FATHERS Mae Hen Wlad Fy Nhadau
Rhisiart Hincks: Y Groes Geltaidd ar Fedd Tegid - Nanhyfer
Rhisiart Hincks: Tŷ Helyg (gynt Willow Lawn), Ffordd Caradog, Aberystwyth
Rhisiart Hincks: Y Fron, Llanbryn-mair, Maldwyn
Rhisiart Hincks: “A drunken Dylan might urinate against the living room wall…”
Rhisiart Hincks: Ysgoldy Edward Richard, Ystradmeurig, Ceredigion
Rhisiart Hincks: Talhaiarn
Rhisiart Hincks: Bedd Gwenallt 1899 - 1968
Rhisiart Hincks: Dylan Thomas
Rhisiart Hincks: Bedd John Ceiriog Hughes, 1832-1887, mynwent eglwys Llanwnnog, Maldwyn
Rhisiart Hincks: Bedd Thomas Herbert Parry-Williams 1887-1975, Beddgelert
Rhisiart Hincks: Bedd Dic Jones, Blaenannerch
Rhisiart Hincks: Nid oes i mi ddiddanwch...
Rhisiart Hincks: Bedd Glanffrwd (William Thomas, 1843-90), Llanwynno
Rhisiart Hincks: Eirlys, cartref T. Gwynn Jones, Aberystwyth
Rhisiart Hincks: Llydawiaid wrth Gofeb y Beirdd / Breizhiz e-kichen maen-koun ar Varzhed - Mynydd Bach, Ceredigion
Rhisiart Hincks: Iolo Morganwg, Bryn y Briallu, Llundain / Primrose Hill, London
Rhisiart Hincks: Hen Gartref Gwilym R Jones, Tal-y-sarn, Dyffryn Nantlle
Rhisiart Hincks: Capel Llwynrhydowen (1879)
Rhisiart Hincks: Cofgolofn y Beirdd, Llansannan