Sudip Roy Photography™: Rohtang Pass | Himachal Pradesh
Sudip Roy Photography™: River Tirthan |Tirthan Valley
raina_abhinav: Nomad's
raina_abhinav: Caged Life
raina_abhinav: Life Of a LIFE
raina_abhinav: Innocence
raina_abhinav: Baba On a Highway
raina_abhinav: Sadhu - Hindu Saint @ Varanasi
raina_abhinav: Young Monk @ Varanasi
raina_abhinav: Rose Splash @ Varanasi
raina_abhinav: In Search
raina_abhinav: Pushkar
raina_abhinav: Pushkar
raina_abhinav: Hindu Saint
raina_abhinav: Childhood Swings Fun
raina_abhinav: Unprivileged Childhood
raina_abhinav: Golden Hour
raina_abhinav: Offering
raina_abhinav: Old Age Posture
raina_abhinav: Lord Krishna and His Disciple
raina_abhinav: Old Age Blues @ Varanasi
raina_abhinav: Morning Life @ Varanasi
raina_abhinav: Men at Work
raina_abhinav: Lady at Work - Haryana is a typical state in India where Women brunt a heavy load of Household Activities and Men tend to be bit more relaxed.
raina_abhinav: Sleeping Together
raina_abhinav: Indian Hindu Faith
raina_abhinav: Friends Forever
raina_abhinav: Newspaper Time