\\Gerard Raatgeep//: ZAEN @ Den Haag Madestein Hall of fame
\\Gerard Raatgeep//: 00117-1635
\\Gerard Raatgeep//: Work #00115 with 1 line made paper
\\Gerard Raatgeep//: Work #00115
\\Gerard Raatgeep//: Work #00114 with 116 lines made with tape on A4 paper
\\Gerard Raatgeep//: Work #00113 with 6 lines made with paper
\\Gerard Raatgeep//: Work #00112 - 5674 lines
\\Gerard Raatgeep//: Work #00109 with 16000 lines on A3 paper
\\Gerard Raatgeep//: Work #00108 with 1973 lines on A4 paper
\\Gerard Raatgeep//: Work #00107 with 2297 lines on A4 paper
\\Gerard Raatgeep//: Work #00106 with 12 lines made with ribbon
\\Gerard Raatgeep//: Work #00104 with 1 line made with sand
\\Gerard Raatgeep//: Work #00103 with 6827 lines on A4 paper
\\Gerard Raatgeep//: Work #00099 with 4650 lines on A3 paper
\\Gerard Raatgeep//: 00098-2763
\\Gerard Raatgeep//: 00097-2154
\\Gerard Raatgeep//: 00096-1993
\\Gerard Raatgeep//: Work #00094 with 2232 lines on A4 paper
\\Gerard Raatgeep//: Work #00093 with 2055 lines on A4 paper
\\Gerard Raatgeep//: Work #00091 with 1546 lines on A4 paper
\\Gerard Raatgeep//: Work #00090 with 1774 lines on A4 paper
\\Gerard Raatgeep//: Work #00088 with 2262 lines on A4 paper
\\Gerard Raatgeep//: Work #00086 with 1825 lines on A4 paper
\\Gerard Raatgeep//: Work #00085 with 1897 lines on A4 paper
\\Gerard Raatgeep//: Work 00083 with 2058 lines
\\Gerard Raatgeep//: Work #00081 with 1561 lines on A4 paper
\\Gerard Raatgeep//: Work #00080 with 2601 lines