Fotògraf Carles Quintana: Fent-se fotos a les finestres / Haciéndose fotos en las ventanas
Fotògraf Carles Quintana: Preparant el trípode al mig de les ruines / Preparando el trípode en medio de las ruinas
Fotògraf Carles Quintana: La sala amb la volta, del soterrani / La habitación con la bóveda, del sótano
Fotògraf Carles Quintana: La vegetació condemnant la finestra / La vegetación condenando la ventana
Fotògraf Carles Quintana: La xemeneia al fons del bosc en que s'ha convertit el pati / La chimenea al fondo del bosque en que se ha convertido el patio
Fotògraf Carles Quintana: Les restes d'un lavabo / Los restos de un lavabo
Fotògraf Carles Quintana: La llum del Sol entra per una finestra i un forat al sostre / La luz del Sol entra por una ventana y un agujero en el techo
Fotògraf Carles Quintana: Les restes de l'ensorrament / Los restos del derrumbe
Fotògraf Carles Quintana: Les ruines dels pisos superiors de la fàbrica nova / Las ruinas de los pisos superiores de la fábrica nueva
Fotògraf Carles Quintana: La finestra coberta d'heura / La ventana cubierta de hiedra
Fotògraf Carles Quintana: La finestra i el forat al sostre / La ventana y el agujero en el techo
Fotògraf Carles Quintana: Les ruines dels apartaments dels treballadors / Las ruinas de los apartamentos de los trabajadores
Fotògraf Carles Quintana: L'entrada a la zona de vivendes / La entrada a la zona de viviendas
Fotògraf Carles Quintana: El forat d'un antic muntacàrregues / El agujero de un antiguo montacargas
Fotògraf Carles Quintana: Les restes de l'escala que comunicava els diferents pisos de la fàbrica / Los restos de la escalera que comunicaba los diferentes pisos de la fábrica
Fotògraf Carles Quintana: L'antiga rampa del carbó / La antigua rampa del carbón
Fotògraf Carles Quintana: La llum de l'exterior il·lumina una sala en ruines / La luz del exterior ilumina una sala en ruinas
Fotògraf Carles Quintana: La sala on hi havia la caldera. Només queda el suport i l'inici del tub de la xemeneia / La sala donde estaba la caldera. Sólo queda el apoyo y el inicio del tubo de la chimenea
Fotògraf Carles Quintana: La vegetació cobrint una de les façanes de la fàbrica / La vegetación cubriendo una de las fachadas de la fábrica
Fotògraf Carles Quintana: La xemeneia de la central elèctrica / La chimenea de la central eléctrica
Fotògraf Carles Quintana: Un iot girant per no entrar a la zona protegida / Un yate girando para no entrar en la zona protegida
Fotògraf Carles Quintana: Gavines a la platja d'accés restringit / Gaviotas en la playa de acceso restringido
Fotògraf Carles Quintana: Barques davant la desembocadura del Llobregat / Barcas frente la desembocadura del Llobregat
Fotògraf Carles Quintana: Un ramat d'ovelles a l'estany de Cal Tet / Un rebaño de ovejas en el estanque de Cal Tet
Fotògraf Carles Quintana: La llacuna de Cal Tet / La laguna del Cal Tet
Fotògraf Carles Quintana: Els cavalls al final del camí / Los caballos al final del camino
Fotògraf Carles Quintana: Una petita porta a la paret del fons del refectori / Una pequeña puerta en la pared del fondo del refectorio
Fotògraf Carles Quintana: Un passadís del monestir amb obres d'art / Un pasillo del monasterio con obras de arte
Fotògraf Carles Quintana: El claustre dels gats des de la porta del menjador que hi porta / El claustro de los gatos desde la puerta del comedor que conduce allí
Fotògraf Carles Quintana: L'escut dels Reis Catòl·lics a sobre d'una porta / El escudo de los Reyes Católicos encima de una puerta