Fotògraf Carles Quintana: Sorpreses al mig del pont / Sorprendidas en medio del puente
Fotògraf Carles Quintana: Gaudint del dia al costat del riu / Disfrutando del día junto al río
Fotògraf Carles Quintana: Però que està passant? / Pero que está pasando?
Fotògraf Carles Quintana: Els dos germans al passeig fluvial / Los dos hermanos en el paseo fluvial
Fotògraf Carles Quintana: La dona de vermell al costat del Freser / La mujer de rojo junto al Freser
Fotògraf Carles Quintana: El fotògraf en acció / El fotógrafo en acción
Fotògraf Carles Quintana: Els recreadors en un banc de la plaça / Los recreadores en un banco de la plaza
Fotògraf Carles Quintana: Caminant pels carrers de Ribes de Freser, amb paraïgues per protegir-se del Sol / Caminando por las calles de Ribes de Freser, con paraguas para protegerse del Sol
Fotògraf Carles Quintana: Amb el programa de la festa / Con el programa de la fiesta
Fotògraf Carles Quintana: Examinant el dibuix del ventall / Examinando el dibujo del abanico
Fotògraf Carles Quintana: Fent-se fotos a les finestres / Haciéndose fotos en las ventanas
Fotògraf Carles Quintana: Preparant el trípode al mig de les ruines / Preparando el trípode en medio de las ruinas
Fotògraf Carles Quintana: La sala amb la volta, del soterrani / La habitación con la bóveda, del sótano
Fotògraf Carles Quintana: La vegetació condemnant la finestra / La vegetación condenando la ventana
Fotògraf Carles Quintana: La xemeneia al fons del bosc en que s'ha convertit el pati / La chimenea al fondo del bosque en que se ha convertido el patio
Fotògraf Carles Quintana: Les restes d'un lavabo / Los restos de un lavabo
Fotògraf Carles Quintana: La llum del Sol entra per una finestra i un forat al sostre / La luz del Sol entra por una ventana y un agujero en el techo
Fotògraf Carles Quintana: Les restes de l'ensorrament / Los restos del derrumbe
Fotògraf Carles Quintana: Les ruines dels pisos superiors de la fàbrica nova / Las ruinas de los pisos superiores de la fábrica nueva
Fotògraf Carles Quintana: La finestra coberta d'heura / La ventana cubierta de hiedra
Fotògraf Carles Quintana: La finestra i el forat al sostre / La ventana y el agujero en el techo
Fotògraf Carles Quintana: Les ruines dels apartaments dels treballadors / Las ruinas de los apartamentos de los trabajadores
Fotògraf Carles Quintana: L'entrada a la zona de vivendes / La entrada a la zona de viviendas
Fotògraf Carles Quintana: El forat d'un antic muntacàrregues / El agujero de un antiguo montacargas
Fotògraf Carles Quintana: Les restes de l'escala que comunicava els diferents pisos de la fàbrica / Los restos de la escalera que comunicaba los diferentes pisos de la fábrica
Fotògraf Carles Quintana: L'antiga rampa del carbó / La antigua rampa del carbón
Fotògraf Carles Quintana: La llum de l'exterior il·lumina una sala en ruines / La luz del exterior ilumina una sala en ruinas
Fotògraf Carles Quintana: La sala on hi havia la caldera. Només queda el suport i l'inici del tub de la xemeneia / La sala donde estaba la caldera. Sólo queda el apoyo y el inicio del tubo de la chimenea
Fotògraf Carles Quintana: La vegetació cobrint una de les façanes de la fàbrica / La vegetación cubriendo una de las fachadas de la fábrica
Fotògraf Carles Quintana: La xemeneia de la central elèctrica / La chimenea de la central eléctrica