Shin Noguchi: Funaoroshi, praying for big catches and the safety of fishermen boats, Sakanoshita Beach, Sakanoshita, Kamakura, Jan 2020
Shin Noguchi: Hatsumode, Sensoji Temple, Asakusa, Tokyo, Jan 2020
Shin Noguchi: Heavy Snow Day, Komachi, Kamakura, Feb 2014
Shin Noguchi: Ono Steaks and Shrimp Shack, Waimanalo, Oahu, Hawaii, Apr 2019
Shin Noguchi: Ginza, Tokyo, Nov 2019
Shin Noguchi: Shibakoen, Tokyo, Dec 2019
Shin Noguchi: Omachi, Kamakura, Aug 2019
Shin Noguchi: Courrier International n° 1486, 2019
Shin Noguchi: Kodak Facebook/Instagram
Shin Noguchi: Yuigahama Beach, Yuigahama, Kamakura, May 2012
Shin Noguchi: Tsurugaoka Hachimangu Shrine, Yukinoshita, Kamakura, Mar 2019
Shin Noguchi: DIE ZEIT 11/2019
Shin Noguchi: Seaside Park, Yuigahama, Kamakura, Feb 2019
Shin Noguchi: Leica Camera Blog
Shin Noguchi: Internazionale, N. 1292, 1/7 Feb 2019
Shin Noguchi: Mt. Fuji, Fukasawa, Gotemba, Shizuoka, Jan 2019
Shin Noguchi: Liberation, French newspaper, 5 Jan 2019
Shin Noguchi: LFI Leica Fotografie International
Shin Noguchi: Hikono, staying at home, the first experience of Pizza, Omachi, Kamakura, Sep 2018
Shin Noguchi: Bored Panda
Shin Noguchi: Colossal
Shin Noguchi: Hikono and Kotoyo, Omachi, Kamakura, Feb 2017
Shin Noguchi: Hakone Country Club, Sengokuhara, Hakone, July 2018
Shin Noguchi: Finalist / Invisible Photographer Asia Awards 2018
Shin Noguchi: Three Sisters, Omachi, Kamakura, Mar 2018
Shin Noguchi: Shibakoen, Tokyo, Jan 2018
Shin Noguchi: Kotoyo, Chika, and Hikono, Omachi, Kamakura, Dec 2017
Shin Noguchi: Leica Camera Blog: "Please don't die, Dad..."