Ecuador Megadiverso: Pleurothallis diabolica
Ecuador Megadiverso: Pleurothallis diabolica
Ecuador Megadiverso: Pleurothallis sp.
Ecuador Megadiverso: Pleurothallis sp.
Ecuador Megadiverso: Pleurothallis or Acianthera geminicaulina
Ecuador Megadiverso: Pleurothallis sp.
Ecuador Megadiverso: Pleurothallis bicruris
Ecuador Megadiverso: Pleurothallis ripleyi
Ecuador Megadiverso: Pleurothallis bicruris
Ecuador Megadiverso: Stelis sp.
Ecuador Megadiverso: Pleurothallis / Crocodeilanthe galeata
Ecuador Megadiverso: Pleurothallis / Crocodeilanthe galeata
Ecuador Megadiverso: Pleurothallis sclerophylla
Ecuador Megadiverso: Pleurothallis sclerophylla
Ecuador Megadiverso: Pleurothallis bivalvis
Ecuador Megadiverso: Pleurothallis truncata
Ecuador Megadiverso: Pleurothallis truncata
Ecuador Megadiverso: Pleurothallis or Stelis pulchella?
Ecuador Megadiverso: Pleurothallis or Stelis pulchella?
Ecuador Megadiverso: Pleurothallis sarcochila
Ecuador Megadiverso: Pleurothallis sarcochila
Ecuador Megadiverso: Stelis sp.
Ecuador Megadiverso: Stelis sp.
Ecuador Megadiverso: Stelis sp.
Ecuador Megadiverso: Stelis nanegalensis
Ecuador Megadiverso: Scaphosepalum rapax?
Ecuador Megadiverso: Porroglossum hoejerii
Ecuador Megadiverso: Lepanthes calodictyon
Ecuador Megadiverso: Pleurothallis crossota