Kate Morozova: raspberry jam
Kate Morozova: Cake with raspberry jam
Kate Morozova: Breakfast. Cottage Cheese Pancakes (Сырники)
Kate Morozova: Ranunculus
Kate Morozova: Sweet time
Kate Morozova: Happy Easter!
Kate Morozova: Ranunculus
Kate Morozova: Apple muffin
Kate Morozova: Ranunculus
Kate Morozova: Lemongrass, Thyme, Mint
Kate Morozova: Lemonade
Kate Morozova: Chocolate candy
Kate Morozova: Pistachio macarons
Kate Morozova: Food Photo Workshop
Kate Morozova: Food Photo Workshop
Kate Morozova: Breakfast
Kate Morozova: Carrot cake
Kate Morozova: Chrysanthemes
Kate Morozova: Blood orange and coffee
Kate Morozova: Apple muffin
Kate Morozova: Blood orange
Kate Morozova: Apple muffins
Kate Morozova: Mini apple donuts
Kate Morozova: Retro camera