G Kane: Northern Cardinal
G Kane: Couple of visitors this evening.
G Kane: Visitor (Wild Turkey)
G Kane: Sun's almost up!
G Kane: Good Morning!
G Kane: Sunrise
G Kane: Ice Shoves
G Kane: Ice Shoves
G Kane: Red sky in the morning....
G Kane: Late day visitors yesterday
G Kane: Great Blue Heron
G Kane: Young Northern Cardinals
G Kane: Whitetail Deer- Doe
G Kane: Northern Cardinal-Male
G Kane: Northern Cardinal-Male
G Kane: Male and Female Northern Cardinal
G Kane: Wild Turkey
G Kane: Eight-point Buck
G Kane: Another sunrise
G Kane: Northern Cardinal
G Kane: Sandhill Crane
G Kane: Cottonwood tree
G Kane: Sandhill Crane
G Kane: Sunrise
G Kane: Running in the rain
G Kane: Sun coming up 2
G Kane: Sun coming up 1
G Kane: Sandhill Cranes
G Kane: Whitetail Doe
G Kane: Whitetail Deer