omirou56: DSC08608
omirou56: DSC08596
omirou56: DSC08601
omirou56: DSC08588
omirou56: DSC08541
omirou56: DSC08563
omirou56: DSC08531
omirou56: DSC08471
omirou56: DSC03660
omirou56: DSC08505
omirou56: DSC05943
omirou56: Γαλισσα Συρος DSC04019
omirou56: "Καλογριες" DSC03462
omirou56: DSC06402
omirou56: DSC03644
omirou56: DSC08524
omirou56: Σαν της Γαρδενιας τον ανθο.....DSC08528
omirou56: DSC04680
omirou56: Ανω Συρος DSC04103
omirou56: DSC08516
omirou56: DSC08504
omirou56: DSC08510
omirou56: DSC08518
omirou56: DSC03130
omirou56: DSC03654
omirou56: Πετροκερασια DSC03376
omirou56: DSC03575
omirou56: DSC08275
omirou56: DSC08480
omirou56: DSC08389